Відкрито у 1990 році. З 2007 року після реконструкції відділення розраховано на 9 ліжок.

У складі відділення працюють 10 лікарів, 21 сестра медична та 7 молодших медичних сестер.

Медичний персонал відділення завжди прагне, щоб новонароджені мали безперервний і комплексний характер медичної допомоги, при цьому завжди враховуються потреби в наданні допомоги конкретній дитині.

Основна мета нашої роботи – це здорові діти і щасливе їхнє майбутнє.

Головним принципом роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених та неонатальної реанімаційної транспортної бригади є своєчасність, безпека і орієнтація допомоги на дитину та її сім ю.

 

 

 

Юсюк Людмила Анатоліївна

Юсюк Людмила Анатоліївна

Завідувач відділенням, лікар–педіатр-неонатолог вищої категорії, головний позаштатний неонатолог Сумської області

Придатько Ганна Павлівна

Придатько Ганна Павлівна

старша медична сестра вищої категорї
Мошик Оксана Іванівна

Мошик Оксана Іванівна

лікар–педіатр-неонатолог першої категорії
Логоша Ірина Володимирівна

Логоша Ірина Володимирівна

лікар–педіатр-неонатолог першої категорії
Моісеєнко Каріна Ашотівна

Моісеєнко Каріна Ашотівна

лікар–педіатр-неонатолог

Дубровська Оксана Володимирівна

Дубровська Оксана Володимирівна

лікар–педіатр-неонатолог вищої категорії

Орєхова Людмила Володимирівна

Орєхова Людмила Володимирівна

лікар–педіатр-неонатолог вищої категорії

Овсяннікова Людмила Іванівна

Овсяннікова Людмила Іванівна

лікар–педіатр-неонатолог вищої категорії
Денисенко Наталія Василівна

Денисенко Наталія Василівна

лікар–педіатр-неонатолог вищої категорії

Савенко Ірина Олексіївна

Савенко Ірина Олексіївна

лікар–педіатр-неонатолог

Шеліхова Валентина Михайлівна

Шеліхова Валентина Михайлівна

лікар–педіатр-неонатолог вищої категорії

Сергєєва Оксана Василівна

Сергєєва Оксана Василівна

лікар–педіатр-неонатолог першої категорії

У складі відділення працює виїздна реанімаційна неонатальна бригада. Мобільність бригади 24 години на добу, незважаючи на погодні умови. В заметіль, взимку 2013 року, коли всі транспортні магістралі були непрохідні від заметів, бригада здійснила транспорт новонародженого (1–ї доби життя ) з вродженою вадою серця на термінове хірургічне лікування в ОХМатДит м. Київ. Дитина одужала. Таких прикладів можна привести багато.

Лише за допомогою безпечного транспортування можна забезпечити доступність надання високоспеціалізованої медичної допомоги всім новонародженим високого перинатального ризику.

Задачами відділення інтенсивної терапії новонароджених, у складі якого функціонує реанімаційна неонатальна бригада, є надання високоспеціалізованої допомоги новонародженим, які потребують підтримки життєво важливих функцій і проведення інтенсивної терапії, включаючи пацієнтів з хірургічною патологією в передопераційному і післяопераційному періодах.

Зазвичай у відділення поступають діти з такими патологічними станами:

 • Маса тіла менше 1500 г
 • Дихальні розлади, які потребують респіраторної підтримки або респіраторної терапії (всі види ШВЛ включаючи високочастотну вентиляцію легень)
 • Тяжка серцево-судинна недостатність
 • Тяжкі неврологічні порушення (тяжкі судоми, кома)
 • Гострі порушення функції інших органів, які потребують інтенсивної терапії (гостра ниркова недостатність, печінкова недостатність та інші)
 • Масивні кровотечі або тяжка крововтрата, незалежно від їх причин
 • Тяжкі метаболічні та ендокринні порушення
 • Гемолітична хвороба новонароджених або непряма гіпербілірубінемія, які потребують проведення замінного переливання крові

Також у відділенні широко застосовується лікувально-діагностичні технології, які використовуються в таких випадках:

 • Загальний догляд за хворим або за новонародженим, що знаходиться у критичному стані, включаючи дітей з екстремально низькою масою тіла
 • Моніторинг життєво важливих функцій з використанням полі функціональних моніторів
 • Проведення додаткових лабораторних та інструментальних досліджень, включаючи біохімічні, мікробіологічні та імунологічні дослідження крові, рентгенографію органів черевної та грудної порожнин, нейросонографія, ехокардіографія, доплерометрія кровоточу в магістральних судинах, УЗД внутрішніх органів.