Рентгенологічне відділення оснащене 3 стаціонарними рентген-апаратами та 7 пересувними рентген-діагностичними системами, для проведення променевих досліджень дітей у тяжкому стані на місцях.

У 2017 році проведено капітальний ремонт рентген-кабінету №2 та введена в експлуатацію нова сучасна цифрова рентгенологічна та флюороскопічна система Opera T30csx. Придбання нового рентгенапарату призвело до оптимізації та модернізації процедури рентгенологічного дослідження в педіатричній практиці, зменшення еквівалентної дози опромінення у 2 рази.

У 2019 році придбано систему рентгенівську діагностичну С-подібна Symbol 5R9, для проведення інтраопераційних досліджень хворим ортопедо-травматологічного профілю.

У відділенні проводиться рентген-обстеження дітям, які лікуються в стаціонарі, дітям, які потребують обстеження в умовах консультативної поліклініки, цілодобово забезпечується висококваліфіковане ургентне обстеження дітям від народження до 18 років. Колектив відділення використовує в своїй роботі всі сучасні методики променевого дослідження, забезпечує своєчасність діагностичних обстежень, впроваджує нові методики, в т.ч. спеціальні, надає консультативну допомогу клініцистам в профільних питаннях. Рентгенологічне відділення є базою для навчання студентів медичного інституту СумДУ.