Телефон відділення (542) 66-21-39

В склад нефрологічного відділення входять нефрологічні, ендокринологічні та імунологічні ліжка.

В відділенні надається спеціалізована медична допомога дітям віком до 18 років з нефрологічними, ендокринологічними, імунологічними захворюваннями. Впродовж року стаціонарне лікування отримують в середньому 1200 дітей. У відділенні працюють висококваліфіковані фахівці, досвідчений середній та молодший медичний персонал.

Сташко Оксана Володимирівна

Сташко Оксана Володимирівна

завідувач відділенням, лікар-педіатр, лікар-нефролог дитячий вищої категорії
Богород Олена Василівна

Богород Олена Василівна

лікар нефролог дитячий вищої категорії
Приходько Надія Олексіївна

Приходько Надія Олексіївна

лікар дитячий нефролог вищої категорії
ЖелєзнаТетяна Олександрівна

ЖелєзнаТетяна Олександрівна

лікар дитячий ендокринолог вищої категорії
Кундіус Ірина Вікторівна

Кундіус Ірина Вікторівна

лікар дитячий імунолог,педіатр другої категорії
Радченко Ірина Петрівна

Радченко Ірина Петрівна

лікар дитячий ендокринолог першої категорії
Люлько Наталія Володимирівна

Люлько Наталія Володимирівна

лікар пульмонолог дитячий, лікар алерголог дитячий першої категорії

Коломієць Ольга Володимирівна

Коломієць Ольга Володимирівна

лікар пульмонолог дитячий, лікар імунолог дитячий другої категорії

Товчигречко Світлана Миколаївна

Товчигречко Світлана Миколаївна

лікар алерголог дитячий вищої категорії

Журавель Алла Олексіївна

Журавель Алла Олексіївна

лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії, к.м.н.

Одинець Лариса Анатоліївна

Одинець Лариса Анатоліївна

лікар кардіоревматолог дитячий першої категорії

Демченко Тетяна Григорівна

Демченко Тетяна Григорівна

лікар гастроентеролог дитячий вищої категорії

Чередниченко Надія Михайлівна

Чередниченко Надія Михайлівна

Старша медична сестра другої категорії

Підтримується постійний зв’язок з Інститутами нефрології, ендокринології та урології АМН України, кафедрою нефрології НМАПО ім. Шупика.

Відділення є клінічною базою кафедри педіатрії та медичної генетики Медичного Інституту СумДУ.

Лікування хворих проводиться з урахуванням сучасного світового досвіду і досягнень світової медицини. Головним у роботі лікарів відділення є виявлення та лікування хворих в ранній стадії захворювання, коли проведена своєчасно та адекватно консервативна терапія може призупинити або сповільнити розвиток хвороби, та порушення функції органів.

Використовується повне лабораторне (загально-клінічне, біохімічне, імунологічне, бактеріологічне) дослідження, рентгенологічне, ультразвукове, КТ-, МРТ- обстеження та ендокринологічним хворим – проведення тривалого моніторингу вмісту глюкози в крові, пункційна біопсія новоутворень щитовидної залози, визначення глікованого гемоглобіну, гормональні дослідження функції ендокринних залоз.

Госпіталізація дітей у плановому порядку проводиться щоденно, а в екстреному порядку – цілодобово.

Покази до госпіталізації

Робота відділення нефрології спрямована на проведення діагностики, лікування хворих:

  • із захворюваннями сечової системи, такими як: гломерулонефрит, інфекція сечовивідних шляхів (пієлонефрит, цистит), системні захворювання сполучної тканини з ураженнями нирок, тубуло-інтерстиціальний нефрит, обмінні нефропатії, патологія трансплантованої нирки, протеїнурія, лейкоцитурія та еритроцитурія не встановленої етіології, функціональні розлади сечовипускання, вроджені вади розвитку сечової системи, ниркова недостатність, інша нефрологічна патологія.
  • із захворюваннями ендокринної системи, такими як: цукровий діабет, патологія щитовидної залози, патологія наднирників, патологія зросту, патологія статевої системи, патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи, ожиріння і т.д.
  • із захворюваннями імунної системи, такими як: вроджені імунодефіцити, тривалі підвищення температури не встановленої етіології, часті вірусні та мікробно-запальні захворювання у дітей.

Що необхідно мати для госпіталізації?

Направлення від вашого сімейного лікаря або фахівця іншої медичної установи, амбулаторну картку дитини (ф.112 ) чи витяг з неї, паспорт одного із батьків, свідоцтво про народження дитини, довідку видану за місцем проживання пацієнта про відсутність контакту з інфекційними хворими за 3 останні тижні, клінічні аналізи крові та сечі, обстеження на глисти, аналіз крові на глюкозу хворим з цукровим діабетом.

Потребу в перебуванні матері чи батька у відділенні для догляду за хворою дитиною визначає лікуючий лікар разом із завідувачем. відділення. Діти дошкільного віку перебуватимуть в стаціонарі разом з батьками. Діти старшого віку можуть потребувати стороннього догляду, якщо це зумовлено важкістю їх стану.